Hoe voorkomt u dat u schulden erft?

0
12
Schulden voorkomen erfenis
⏰ Leestijd: 2 minuten

Een erfenis verdelen kan lastig zijn door emoties. Daarnaast kan het ook gaan om een negatieve nalatenschap. In dat geval komt de erfenis met schulden en kan het zijn dat u die schulden overneemt. Hoe voorkomt u dat? Dat leggen we u hier uit.

Negatieve nalatenschap

Als de schulden in de erfenis hoger zijn dan de bezittingen, is er sprake van een negatieve nalatenschap. Als u kiest voor een zuivere aanvaarding van de erfenis, heeft u recht op alle bezittingen, maar ook de plicht om de schulden te betalen. Kijk uit dat u niet automatisch de erfenis zuiver aanvaart. Dit kan door waardevolle spullen van de overledene naar uw huis te nemen of door geld van de overledene op uw bankrekening te zetten. Er zijn twee manieren om te voorkomen dat u schulden erft: de erfenis verwerpen of de erfenis beneficiair aanvaarden.

Verwerpen van de erfenis

Als u de erfenis verwerpt, zijn de schulden niet voor uw rekening. Het nadeel is dat u ook geen recht heeft op iets uit de erfenis. Nadat u de erfenis verwerpt kan de volgende in de lijn van de erfopvolging beslissen of degene de erfenis aanvaard. Diegene kan de erfenis ook verwerpen, enzovoorts…

Beneficiair aanvaarden van de erfenis

Als u kiest om een erfenis beneficiair te aanvaarden, accepteert u de erfenis zonder dat u de eventuele schulden van uw eigen geld hoeft te betalen. U heeft wel de plicht om de schulden te vereffenen. Dit houd in dat de schulden door de bezittingen en het geld van de overledene moeten worden betaalt. Als er meer schulden dan bezittingen en geld zijn, moet het geld dat er wel is op een eerlijke manier tussen de schuldeisers worden verdeeld.

De rol van de notaris bij een erfenis verwerpen

De notaris kan u helpen bij het opstellen van de officiële verklaring van verwerping. De notaris zorgt er vervolgens voor dat de verklaring correct wordt opgesteld en tijdig wordt ingediend. De notaris kan ook de verwerping van de erfenis registreren in het boedelregister en de andere erfgenamen en belanghebbenden op de hoogte stellen van uw beslissing om de erfenis te verwerpen.

Als meerdere erfgenamen de erfenis willen verwerpen, kan de notaris een gezamenlijke akte van verwerping opstellen. Dit kan de kosten verlagen doordat de griffiekosten worden gedeeld. Indien er juridische complicaties of geschillen ontstaan tijdens het proces van verwerping, kan de notaris juridische bijstand verlenen en bemiddelen.

De rol van de notaris bij een erfenis beneficiair aanvaarden

Ook als u een erfenis benificiair wil aanvaarden, kan de notaris u helpen. De notaris ondersteunt u bijvoorbeeld  bij het opstellen en indienen van de verklaring van beneficiaire aanvaarding bij de rechtbank. Deze verklaring moet binnen drie maanden na het overlijden worden ingediend. Vervolgens moet er een boedelbeschrijving worden opgemaakt. De notaris kan u begeleiden bij het inventariseren van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap. De notaris zorgt er ook voor dat de beneficiaire aanvaarding wordt gepubliceerd in het boedelregister en kan de erfgenamen, schuldeisers en andere belanghebbenden hiervan op de hoogte stellen.

De notaris kan ook helpen bij het afwikkelen van de nalatenschap. Dit omvat het beheren van de boedel, het aflossen van schulden, het verdelen van de resterende bezittingen onder de erfgenamen, en het afhandelen van belastingzaken. Bij juridische geschillen of als er vragen zijn over de rechten en plichten van de erfgenamen, kan de notaris optreden als bemiddelaar en als juridisch adviseur.